Типи та структура уроків

1. Урок вивчення й первинного закріплення нових знань

Види  навчальних занять:  лекція, екскурсія, дослідна лабораторна робота, навчальний і трудовий практикум.

Мета – вивчення й первинне усвідомлення нового навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення.

Етапи уроку:

 • організація початку уроку;
 • мотивація навчальної діяльності;
 • підготовка учнів до засвоєння, актуалізація опорних знань;
 • вивчення нового матеріалу;
 • первинна перевірка засвоєння знань;
 • первинне закріплення знань;
 • контроль і самоперевірка знань;
 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія;
 • інформація про домашнє завдання.
2. Урок засвоєння навичок і вмінь.

Види навчальних занять: практикум, екскурсія, лабораторна робота, співбесіда, консультація.

Мета – вторинне осмислення вже відомих знань, вироблення вмінь і навичок із застосування.

Етапи уроку:

 • організація початку уроку;
 • мотивація навчальної діяльності. Визначення меж (можливостей) застосування цих знань: що з їх допомогою можна визначити, де застосувати?
 • актуалізація опорних знань та їх корекція;
 • проблемне застосування знань;
 • вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань;
 • вправи з перенесенням знань у нові умови;
 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія;
 • інформація про домашнє завдання
3. Урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

Види навчальних занять: практикум, лабораторна робота, семінар.

Мета – засвоєння вмінь самостійно в комплексі застосовувати знання, уміння  й навички, використовувати їх у нових умовах.

Етапи уроку:

 • організація початку уроку
 • актуалізація ЗУН, необхідних для творчого застосування знань
 • узагальнення й систематизація знань і способів діяльності
 • засвоєння зразка комплексного застосування ЗУН
 • застосування узагальнених ЗУН у нових умовах
 • контроль і самоконтроль знань, умінь і навичок
 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія
 • інформація про домашнє завдання
4. Урок узагальнення й систематизації знань

Види навчальних занять: семінар, конференція, круглий стіл.

Мета – засвоєння знань у системі, приведення одиничних знань у систему.

Етапи уроку:

 • організація початку уроку
 • підготовка учнів: повідомлення теми (проблеми). Узагальнення окремих фактів, понять, явищ
 • повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань
 • приведення одиничних знань у систему (самими учнями)
 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія
 • інформація про домашнє завдання

 5. Урок контролю, оцінки й корекції знань учнів

Види навчальних знань: контрольна робота, залік, колоквіум, суспільний огляд знань.

Мета – визначення рівня оволодіння знаннями; корекція знань, умінь, навичок

Підґрунтям навчально-пізнавальної діяльності учнів є діяльність, спрямована на виконання завдань, що поступово ускладнюється, за рахунок комплексного охоплення знань, застосування їх на різних рівнях.

Етапи уроку:

 • організація початку уроку
 • мотивація навчальної діяльності
 • перевірка знання фактичного матеріалу й уміння розкривати елементарні зовнішні зв’язки в предметах і явищах 
 • перевірка основних понять (законів) і вміння самостійно пояснювати їх сутність, наводити аргументи, приклади
 • перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення
 • застосування знань у стандартних і змінених умовах
 • збирання виконаних завдань, перевірка, аналіз, оцінювання
 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія
 • інформація про домашнє завдання
6. Комбінований урок.

Комбінований урок передбачає досягнення двох або декілька рівноцінних цілей: засвоєння нових знань і перевірка раніше вивченого матеріалу, засвоєння нових знань і застосування раніше набутих навичок і вмінь; формування вмінь і навичок та їх застосування на практиці та ін.

Етапи уроку:

 • організація початку уроку
 • мотивація навчальної діяльності
 • перевірка домашнього завдання
 • актуалізація опорних знань
 • вивчення нового матеріалу
 • первинна перевірка засвоєння знань
 • первинне закріплення знань
 • контроль і самоперевірка знань
 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія
 • інформація про домашнє завдання
Comments