Лабораторна робота № 9
Визначення коефіцієнта тертя ковзання