2-й семестр

№ з/п

Кількість годин

Тема

27

1

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини.

28

1

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування.

29

1

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

30

1

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна.

31

1

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри.

32

1

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл.

33

1

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Розв'язування задач.

34

1

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

35

1

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

36

1

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

37

1

Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила».


10

3.2. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл

38

1

Аналіз контрольної роботи № 3.

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

39

1

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

40

1

Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

41

1

Сполучені посудини. Манометри.

42

1

Розв'язування задач. Самостійна робота № 3.

43

1

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

44

1

Розв'язування задач.

Лабораторна робота № 10. З'ясування умов плавання тіла.

45

1

Навчальний проект № 3.

46

1

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

47

1

Контрольна робота № 4 з теми «Взаємодія тіл. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл».


13

Тема № 4. Механічна робота та енергія.

48

1

Аналіз контрольної роботи № 4.

Механічна робота. Потужність.

49

1

Механічна енергія та її види.

50

1

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

51

1

Розв'язування задач. Самостійна робота № 4.

52

1

Момент сили. Умови рівноваги важеля.

53

1

Прості механізми.

54

1

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля.

55

1

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

56

1

Розв'язування задач.

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму.

57

1

Навчальний проект № 4.

58

1

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

59

1

Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія».

60

1

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого за рік.

Підсторінки (32): Переглянути всі
Comments