Завдання на карантин

1) Виберіть тему відповідно до варіанта. Варіант відповідає вашому номеру в журналі (якщо ваш номер 13, ваш варіант - 1, 14 - 2)

2) Уважно прочитайте розділ 2 і виконайте тест:

Comments