Лабораторна робота № 3. 
ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ МАЛИХ ТІЛ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ