Лабораторна робота № 2.
Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів.