Урок № 6. Лабораторна робота № 1

Лабораторна робота № 1. 

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань - уважно прочитати, вміти відповісти на питання
Тест - обов'язково виконати!