Урок № 5. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

Домашнє завдання: заповнити таблицю (спільно з усім класом): Видатні вчені-фізики
Заповнену таблицю переписати в зошит (конспект). Уважно прочитати та законспектувати §3 підручника, вміти відповісти на запитання та виконати вправи (стор. 23). 
Підготуватися до лабораторної работи, обв'язково виконати домашнє завдання з урока № 4 (завд. 2, 3 — усно, завд. 1, 4, 5 — письмово)
Приклад конспекту (перша частина, без учених-фізиків)
Увага! За це завдання усі обов'язково отримають оцінки!

Підсторінки (1): Відео до уроку № 5
Comments