Урок № 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин

Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Домашнє завдання: Вправа 4, наприкінці параграфу № 4. завд. 2, 3 — усно, завд. 1, 4, 5 — письмово;