Фізика як фундаментальна наука про природу. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища.
Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв'язок фізики з іншими науками.
Домашнє завдання: вправа № 1, завдання № 2 (стор. 12 )