Урок № 21. Розв'язування задач

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Мета: навчити розв'язувати задачі, застосовуючи формули швидкості тіла, періоду обертання та обертової частоти; розвивати логічне мислення учнів, уміння грамотно оформлювати задачі.

Обладнання та наочність: картки із задачами для розв'язування на уроці або задачники.

Відеофрагмент: обертальний рух (міксер, ґвинт літака, штучний супутник Землі тощо).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IIIАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Що називають рівномірним рухом по колу?

• Як напрямлена лінійна швидкість, якщо тіло рухається по колу?

• Що характеризує період обертання?

• Що характеризує обертова частота?

• Якої формулою пов'язані період обертання та обертова частота?

• Як обчислити лінійну швидкість руху тіла по колу?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. За 2 хвилини тіло робить 240 обертів. Чому дорівнює період обертання та обертова частота?

2. Колесо велосипеда має радіус 40 см. З якою швидкістю їде велосипедист, якщо колесо робить 120 обертів на хвилину?

3. Знайдіть швидкість руху кінця секундної стрілки настінного годинника, якщо довжина стрілки дорівнює 6 см.

4. За збільшення в 4 рази радіуса колової орбіти штучного супутника Землі період його обертання збільшився у 8 разів. У скільки разів змінилася швидкість руху супутника по орбіті? (Показати відеофрагмент руху супутника навколо Землі.)

5. Секундна стрілка годинника вдвічі коротша від хвилинної. У якої стрілки лінійна швидкість більша й у скільки разів?

6. Складіть задачу, переглянувши відеофрагмент обертального руху, і розв'яжіть її.

Індивідуальні завдання сильним учням

7*. Знайдіть радіус колеса, якщо відомо, що лінійна швидкість точки, яка лежить на ободі, у 2,5 рази більша за лінійну швидкість точки, яка знаходиться на 5 см ближче до осі колеса.

8*. Обчисліть лінійну швидкість точок земної поверхні на широті свого міста під час добового обертання Землі. Радіус Землі дорівнює 6400 км. Широту свого міста знайдіть на географічній мапі.


V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити § 12; розв'язати вправу 12 (2, 4, 5, 9) письмово

• Додаткове завдання: підготуватися до лабораторної роботи № 4


Підсторінки (1): До уроку № 21
Comments